Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo e Arquivo Provinciais de Ourense

32002 Ourense – Orense

  • Rua Xílgaros s/n
  • Para envíos:  Apartado 145, 32080 Ourense

Teléfono

  • 988 788 439 (Centralita)
  • 988788442 (Director)
  • Fax: 988/22 37 01

Email

  • grupomarcelomacias@gmail.com
  • mapour@xunta.es

Web

Junta Directiva

  • Director: D. Xulio Rodríguez González
  • Secretario: